دریافت فایل{دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام}

دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام|دی کِی/دریافت فایل/41015269|dk|تحقیق در موردگزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام, خرید مقاله, خرید مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام, دانلود مقاله دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام, سایت مقاله, مقاله در مورد گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
مربوط به عملكرد سال ۱۳۸۴

فصل اول: اركان مدیریت
در این بخش خلاصه ای از نحوه شكل گیری و موضوع اصلی شركت و اعضاء هیأت مدیره و اهم تصمیات آنها در سال مورد گزارش و كسب موفقیتهای شركت آورده شده است .

تاریخچه و اطلاعات پایه شرکت:
تصمیم تغییر در شیوهء مدیریت بخش تولیدات نسوز آهك شركت سهامی ذوب آهن اصفهان و مركز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ منجر به شكل گیری شركت فرآورده های نسوز آذر ( سهامی خاص ) گردید كه در این تاریخ شركت با مدیریت جدید تحت شماره ۸۷۳۲ در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۱ به موجب قرار داد اجاره شماره ۱۷۰۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۱ به مدت ۱۵ سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات كارگاههای مستقر در ذوب آهن اصفهان كه تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه كارگاه پخت آهك و مركز تحقیقات و آزمایشگاههای نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود .

اعضاء هیأت مدیره:
اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذكر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
اسامی سمت تاریخ شروع تاریخ پایان موظف و غیرموظف
شركت تكادوبه نمایندگی:
مهندس محمد تدین
رئیس هیأت مدیره ۸/۱۰/۱۳۸۳ ۸/۱۰/۱۳۸۵ عضو غیرموظف
صندوق بازنشستگی حمایت
كاركنان فولادبه نمایندگی:
مهندس علی اکبر هاشمیان
سید كاظم میرولد

نایب رئیس هیأت مدیره

از ۸/۱۰/۱۳۸۳
۱۱/۳/۱۳۸۴

۱۱/۳/۱۳۸۴
۸/۱۰/۱۳۸۵ عضو غیرموظف
شركت رهنوردبه نمایندگی:
مهندس رضا یاران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۸/۱۰/۱۳۸۳ ۸/۱۰/۱۳۸۵ عضو موظف
شركت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی:
مهندس حسن شیروانیان عضو هیأت مدیره ۸/۱۰/۱۳۸۳ ۸/۱۰/۱۳۸۵ عضو غیرموظف
شركت مرآت پولادبه نمایندگی :
مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پور عضو هیأت مدیره ۸/۱۰/۱۳۸۳ ۸/۱۰/۱۳۸۵ عضو غیرموظف
تفكیك سهامداران
اسامی سهامداران اصلی شركت در پایان سال ۱۳۸۴ ، نوع و تعداد و درصد سهام هر یك به شرح زیر می‌باشد .
جدول زیروضعیت سهامداران را در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ نشان میدهد.
سهامداران نوع سهام تعداد سهام درصد
شركت تكادو عادی ۱۰۵/۵۰۸/۲۴ ۵/۲۴
صندوق حمایت
بازنشستگان فولاد عادی ۱۵۴/۷۵۹/۱۵ ۸/۱۵
افراد متفرقه(۲۵۸۱۸ نفر) عادی ۷۴۱/۷۳۲/۵۹ ۷/۵۹
جمع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۱۰۰

جلسات هیأت مدیره :
طبق اساسنامه شركت ، جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضاء و هر پانزده روز یك بار تشكیل می‌گردد. در طول سال مورد گزارش تعداد ۲۲ جلسه برنامه ریزی شده كه به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد ۲۰جلسه در طول سال تشكیل گردید .

تصمیمات هیأت مدیره :
• در طول سال ۱۳۸۴ هیأت مدیره شركت جلسات متعددی را جهت بررسی عملكرد شركت و هدایت برنامه های جاری و همچنین تصمیم گیری و خط مشی گذاری راهبردی تشكیل دادند كه در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گردیده که پس از بررسی عوامل متعدد و پارامترهای مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند كه به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهمیت آورده شده است :
• مصوبات در رابطه با خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات و لوازم یدكی
• طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.
• طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام كار با ذوب آهن در واحد۱ و اجرای سناریوی مناسب جهت تمدید اجاره و یا تخلیه پس از اتمام قرارداد
• خرید سیستم های مكانیزه یكپارچه و روند اجرای آن
• تایید نرخ تولید آهك برای ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا
• ارائه گزارشات در رابطه با برگزاری مجامع سالیانه شركتهای تحت پوشش و عملكرد آنها
• تغییر نماینده سهام صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد ، جناب آقای میرولد به جای جناب آقای هاشمیان
• بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی و تایید مدیریت و تصویب صورتهای مالی و برگزاری مجمع سالیانه
• تصویب اخذ وام ریفاینانس جهت خرید مواد اولیه و وثیقه گذاری سهام شركت نسوز پارس
• فروش اقلام و اموال مازاد
• بحث و تبادل نظر بر روی نحوه اجرای طرح دولومیت كلسینه از طریق شركت فولاد افزا و نحوه همكاری با سهامداران دیگر
• بحث و تبادل نظر بر روی اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذیرفته جهت تعدیل آن
• بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی سه ماهه تهیه شده برای بورس
• بحث و تبادل نظر بر روی خرید دانش فنی دریچه كشوئی و جرم ریختنی مجرای كوره بلند
• بحث و تبادل نظر بر روی پاداش و امور رفاهی كاركنان و مدیران به نسبتهای مختلف درطی سال
• مرور نقدینگی در طی سال و نحوه برخورد با كسری نقدینگی شركت
• مرور وضعیت منابع انسانی از لحاظ كیفی و كمی و تهیه راهكار بهبود و تقویت سیستم
• مرور وضعیت صادرات و تبیین جهش صادرات شركت
• بحث و تبادل نظر بر روی طرح توسعه شركت و تصویب استراتژی آن
• تصویب افزایش سرمایه در فولاد افزا سپاهان و سرامیك صنعتی اردكان و فروش حق تقدم و سهام شركت عایق سپاهان و وثیقه گذاشتن بخشی از سهام اردكان جهت وام فولاد افزا به جای پرداخت نقدی
• بحث و تبادل نظر بر روی نتایج حسابرسی تامین اجتماعی
• تصویب پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانی ارائه شده
• تصویب بودجه سال ۱۳۸۵ و راهكارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید، فروش و صادرات
• مرور وضعیت مالیاتی شركت و اقدامات صورت پذیرفته جهت برگشت مالیات
كسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی:
• انتخاب مدیر عامل شركت به عنوان مدیر كارآفرین نمونه و سه نفر از كارگران نمونه در سطح استانی به انتخاب اداره كار و امور اجتماعی استان اصفهان
• كسب عنوان واحد تحقیقات نمونه كشور به انتخاب وزارت صنایع و معادن
• كسب عنوان صادر كننده برجسته استان اصفهان
• موفقیت شركت در ممیزی مراقبتی۹۰۰۱ ISO ورژن ۲۰۰۰ و ممیزی مراقبتیISO 14001 ورژن ۱۹۹۸
• ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی
فصل دوم: تكنولوژی تولید
شركت فرآورده های نسوز آذر با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی ۱۳ سال عملكرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را بعنوان پیشگام صنعت نسوز مطرح نماید .
نگاهی به وضعیت تولیدی شركت در قالب بخش دولتی قبل از سال ۱۳۷۱ نشان می دهد كه این بخش با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن تنها به تولید حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تن محصولات نسوز با كیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدلیل عدم تفكر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود كه شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است. در حال حاضر پس از طی ۱۳ سال فعالیت شركت نه تنها میزان تولید به حدود ۵/۲ برابر افزایش یافته بلكه شاید تنها ۲۰ درصد از محصولات سنتی قدیم در خط تولیدفعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند كه علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان ، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیزشامل می گردند،همچنین با ایجاد بازار صادراتی جدید در زمینه صادرات محصولات به خارج از كشور نیز اقداماتی انجام گرفته است.
در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۳ درصد از تولیدات شركت در این واحد تولید شده است .

عملكرد تولید
در جدول زیر آمار تولید شركت در طول فعالیت آورده شده است :

ردیف سال واحد مقدار تولید
۱ ۱۳۷۱ تن ۴۲۸۸۴
۲ ۱۳۷۲ تن ۴۵۶۶۸
۳ ۱۳۷۳ تن ۴۹۰۷۰
۴ ۱۳۷۴ تن ۶۳۳۳۱
۵ ۱۳۷۵ تن ۸۱۹۰۹
۶ ۱۳۷۶ تن ۹۰۰۱۵
۷ ۱۳۷۷ تن ۷۱۵۳۷
۸ ۱۳۷۸ تن ۸۰۱۹۰
۹ ۱۳۷۹ تن ۹۱۹۱۳
۱۰ ۱۳۸۰ تن ۱۰۳۶۵۴
۱۱ ۱۳۸۱ تن ۱۰۴۶۷۷
۱۲ ۱۳۸۲ تن ۱۰۸۸۰۹
۱۳ ۱۳۸۳ تن ۱۱۴۴۳۶
۱۴ ۱۳۸۴ تن ۱۲۴۴۱۲
۱۵
پیش بینی ۱۳۸۵ تن ۱۲۳۱۰۰
نمودار زیر تولیدات شركت از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۴ و روند افزایشی آن را نشان میدهد:

در جدول زیر آمار تولید در واحد شماره یك و دو شركت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ آورده شده است :
ردیف واحد تولید سال۱۳۸۳ درصد از کل تولید ۸۲ سال ۱۳۸۴ درصد از كل تولید ۸۳
۱ واحد تولیدی۱
(ذوب آهن) ۸۵۴۲۷ ۷۵ ۸۵۷۶۶ ۶۷
۲ واحد تولیدی ۲
( شهرك صنعتی ) ۲۹۰۰۹ ۲۵ ۳۸۶۴۶ ۳۳
جمع كل ۱۱۴۴۳۶ ۱۰۰ ۱۲۴۴۱۲ ۱۰۰

نمودار زیر عملكرد واقعی سال ۱۳۸۴ را با پیش بینی عملكرد ۱۳۸۴ و عملكرد ۱۳۸۳ مقایسه می كند:

در جدول صفحه بعد مشاهده می گردد كه این شركت برای ششمین سال متوالی توانست روند افزایشی تولید خود را حفظ نماید وبعنوان یك افتخار در ۶ سال گذشته بتواند ركوردجدیدی را ارائه نماید .

سال درصد افزایش نسبت به سال قبل
۱۳۷۸ ۱۲
۱۳۷۹ ۱۵
۱۳۸۰ ۱۳
۱۳۸۱ ۴/۱
۱۳۸۲ ۴
۱۳۸۳ ۴
۱۳۸۴ ۷/۸

تولید سرانه
یكی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد . علی رغم فاصله زیاد شركتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد . ذیلاً آمار تولید سرانه در ۶ سال گذشته آورده شده است .

سال تولید سرانه
(نفر تن در سال ) درصد افزایش نسبت به سال قبل
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴ ۹۳
۱۰۵
۱۱۰
۱۱۴
۱۲۱
۱۲۷
۱۴۳ ۱۶
۱۳
۵
۴
۶
۵
۱۲

قابل ذكر است كه در طول سالهای عملكرد شركت، تولید محصولات به سمت كیفی شدن پیش رفته است و تولید سرانه بر حسب جمع مقدار کلی تولیدات محاسبه شده است كه در صورتیكه ارزش افزوده محصولات تولید در نظر گرفته شود، روند بهره وری نیروی انسانی افزایش بیشتری خواهد داشت .
جدول محاسبه انرژی مصرفی به كیلو كالری:
منبع انرژی ضریب تبدیل سال ۱۳۸۳ سال۱۳۸۴
مصرف ماهیانه مصرف به میلیون كالری مصرف ماهیانه مصرف به میلیون كالری
برق واحد۱ ۸۶۰ ۹۳۳۷۱۲ ۸۰۲ ۹۰۷۱۵۷ ۷۸۰
گاز طبیعی ۹۴۳۰ ۸۶۴۶۲۷ ۸۱۵۳ ۷۸۱۱۰۲ ۷۳۶۵
جمع ۸۹۵۵ ۸۱۴۵
با توجه به جدول فوق مصارف انرژی در سال ۱۳۸۴ در مقایسه با سال ۱۳۸۳ بطور متوسط بر حسب كیلوكالری معادل ۹% كاهش یافته است.
استقرار نظامها
• تمدید گواهینامه اكرودتیه مركز تحقیقات و آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
• انجام ممیزی داخلی در كلیه كارگاههای تولیدی واحد شماره یك و دو وآماده سازی مجموعه واحد یك و دو جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم توسط مؤسسه IEC انگلستان .
• تعیین اقلام اصلاحی مناسب جهت پوشش عدم انطباق مشاهده شده در طی ممیزی داخلی
• انجام ممیزی مراقبتی سالیانه سیستم توسط شركت IEC و موفقیت شركت درحفظ و استمرار سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 ورژن ۲۰۰۰
• مراقبت و پشتیبانی از سیستم های كیفیت موجود در سطح شركت
• انجام ممیزی مراقبتی سالیانه ISO 14001 توسط موسسه QMI کانادا و موفقیت در حفظ و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی شرکت
ارتقاء بهره وری
راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی شرکت از دیگر اقداماتی است که جهت ارتقا بهره وری شرکت صورت گرفته است. این سیستم شامل زیر سیستم های حسابداری مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، تدارکات داخلی و خارجی، انبارهای قطعات و مواداولیه و انبار محصول، فروش، اعتبارات اسنادی، سهام و دارائی های ثابت می باشد.
شاخصهای بهره وری سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۴

۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ واحد نسبتها و شاخصها ردیف دسته بندی
۱۶۰ ۱۳۷ ۶۲/۱۳۵ ۹۶/۱۱۶ م – ریال به نفر بهره وری نیروی کار ( ارزش افزوده به تعداد کارکنان ) **** ۱ شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار
۸/۱ ۹۵/۱ ۵/۲ ۲۶/۲ عدد رقابت پذیری نیروی کار ( ارزش افزوده به هزینه شاغلین ) ۲
۲۵ ۲۴ ۲۵ ۲۶ درصد درصد هزینه نیروی کار به ارزش داده ها ( هزینه ها ) ۳
۲۲ ۲۱ ۱۹ ۲۰ درصد هزینه نیروی کار به ستانده ها ۴
۴۱۰ ۳۳۶ ۴/۲۸۸ ۰۷/۲۵۵ م – ریال به نفر ستانده ها به نیروی کار ۵
۹۳/۰ ۸۰/۰ ۹۳/۰ ۱۷/۱ عدد بهره وری سرمایه( ارزش افزوده به داراییهای ثابت ) ROA 6 شاخصهای بهره وری سرمایه
۱۷۲ ۱۶۹ ۲۷/۱۴۵ ۳۴/۱۰۰ م – ریال به نفر تراکم سرمایه ( داراییهای ثابت به تعداد کارکنان ) ۷
۳/۲ ۹/۱ ۸۶/۱ ۵۹/۲ عدد گردش دارایی ثابت ( فروش به دارایی ثابت ) ۸
۶۸/۰ ۵۵/۰ ۵۷/۰ ۷۲/۰ عدد گردش دارایی ها ( فروش به دارایی ها ) ۹
۴۲/۱ ۵۴/۱ ۹۲/۱ ۷۱/۱ عدد کارایی فرایند ارزش افزوده به( ارزش داده ها- مصارف واسطه ای ) ۱۰ کارایی فرایند
۸۰/۰ ۸۷/۰ ۰۲/۱ ۹۸/۰ عدد ارزش افزوده به مواد مصرفی ۱۱ بهروری مواد
۲/۱۳ ۱۳ ۱/۲۵ ۴/۲۳ درصد سود آوری ( سود عملیاتی به ارزش ستانده ها) ۱۲ سود اوری وسرمایه
۸/۸ ۵/۷ ۳/۱۵ ۵/۱۶ درصد بازده مجموع داراییها ( سود عملیاتی به داراییها ) ۱۳
۵۴ ۴۳ ۴۰/۷۲ ۵۶/۵۹ م – ریال به نفر سودسرانه ( سود عملیاتی به تعداد نیروی کار ) ۱۴
۱۷/۱ ۲/۱ ۳۵/۱ ۲۹/۱ عدد ستانده ها به داده ها ۱۵
۵/۳۱ ۴/۲۵ ۸/۴۹ ۴/۵۹ درصد برگشت سرمایه ( سود عملیاتی به دارایی ثابت ) ۱۶
۹۰ ۹۰ ۶/۸۳ ۴/۸۰ درصد هزینه کل به فروش ۱۷
۳۸/۱ ۲۴/۱ ۴۱/۱ ۵۵/۱ عدد نسبت جاری ۱۸ شاخصهای مالی
۷/۰ ۵/۰ ۸۱/۰ ۰۴/۱ عدد نسبت سریع ( آنی ) ۱۹
۷۵ ۸۱ ۷۱ ۵/۶۴ درصد نسبت بدهی ۲۰
۶ ۶ ۶/۵ ۴/۴ درصد هزینه های اداری به فروش ۲۱
۵۷ ۵۶ ۱/۶۲ ۲/۶۰ درصد هزینه مواد به کل داده ها ۲۲ نسبت های ورودی
۹/۳ ۶/۳ ۶/۴ ۱/۴ درصد هزینه استهلاک به کل داده ها ۲۳
۲/۳ ۷/۳ ۴/۳ ۶/۳ درصد هزینه انرژی به کل داده ها ۲۴
۶/۲ ۳ ۳ ۳/۴ درصد هزینه تعمیرات به کل داده ها ۲۵
۵۶ ۵۱ ۴۰ ۲/۴۴ درصد سهم هزینه نیروی کار در ارزش افزوده ۲۶ نسبت های ارزش افزوده
۵/۸ ۳/۷ ۳/۷ ۷ درصد سهم استهلاک در ارزش افزوده ۲۷
۳۴ ۵/۳۱ ۴/۵۳ ۹/۵۰ درصد سهم سود عملیاتی در ارزش افزوده ۲۸
۴۶/۰ ۴۹/۰ ۶۴/۰ ۵۹/۰ عدد بهره وری کل (ارزش افزوده به داده ها ) ۲۹ بهره وری
۱۸/۱ ۲/۱ ۳۵/۱ ۲۹/۱ عدد ستانده ها به داده ها ۳۰

فصل سوم: منابع انسانی
پراكندگی نیروی انسانی
تعداد پرسنل شركت در سال ۱۳۸۴ از ۹۰۱ نفر به ۸۶۷ نفر تقلیل یافته است.
نمودار زیر پراكندگی پرسنل شركت بر حسب میزان تحصیلات نمایش می دهد:

در جدول زیر تعداد افراد مستقر در مراکز فعالیت شرکت آورده شده است که چنانچه رویت می شود ۶۸ درصد پرسنل در واحد یک استقرار دارند.

ردیف شرح نفر درصد
۱ واحد شماره (۱) ۵۹۲ ۶۸
۲ واحد شماره (۲) ۱۶۲ ۱۹
۳ دفتر مرکزی ۱۱۳ ۱۳
۴ جمع ۸۶۷ ۱۰۰

آموزش
واحد آموزش در سال ۱۳۸۴ با هدف توانمند سازی نیروی انسانی جهت انطباق با معیارهای شرکتهای بین المللی، آماده سازی واحدهای سازمان جهت ورود به سازمان تجارت جهانی و افزایش توانمندی فنی و تکنولوژیک نیروی انسانی برنامه های آموزش را تدوین نمود.
در سال ۱۳۸۴ جمعاً ۱۰۰۸۱ نفر ساعت آموزش به اجرادر آمد كه شرح آن در جدول زیر آورده شده است .نمودار زیر بیانگر درصد اجرای آموزش در سطوح سازمان می باشد:

فصل چهارم: فروش محصولات و خدمات
این شركت با تجهیز ماشین آلات مدرن و كوره های پخت دمای بالا و پرسهای با نیروهای متنوع و دستیابی به تكنولوژی تولید محصولات كیفی جدید و با گستردگی شبكه خدمات پس از فروش در سال ۱۳۸۴ علی رغم مشكلات عدیده بازار نسوز كه تمام تولید كنندگان را با مسائل عمده ای روبرو گرداند ، توانست سهم فروش خود را نسبت به سال قبل افزایش دهد كه این مهم دسترنج برنامه ها، تلاش و هماهنگی بخش های مختلف شركت بوده است.
در نمودار زیر سهم محصولات شرکت از کل بازار داخلی ملاحظه میگردد:

سهم فروش به مشتریان داخلی
در سال ۱۳۸۴ این شركت توانست با فعالیتهای گسترده خود تعداد ۳۵ مشتری جدید را به لیست مصرف كنندگان خود اضافه نماید .
فروش بر حسب مشتریان
نام مشتریان عمده مقدار فروش ۱۳۸۴ درصد مقدار فروش ۱۳۸۳ درصد درصد افزایش یا كاهش
ذوب آهن اصفهان ۳۲۲۵۶ ۲۶ ۳۱۹۲۴ ۲۷ ۱
مجتمع فولادمباركه ۴۲۰۴۴ ۳۳ ۳۳۴۹۹ ۲۸ ۲۵
مجتمع فولاد خوزستان ۲۵۲۹۲ ۲۰ ۳۲۶۶۳ ۲۷ ۲۳-
صنایع سیمان ۷۶۹۶ ۶ ۴۸۰۹ ۴ ۶۰
سایر صنایع ۱۸۶۵۵ ۱۵ ۱۶۵۵۳ ۱۴ ۱۳
جمع ۱۲۵۹۴۳ ۱۰۰ ۱۱۹۴۴۸ ۱۰۰ ۵

فصل پنجم: خرید مواد اولیه
با توجه به اهمیت مواد اولیه و سهم آن در قیمت تمام شده، برنامه ریزی خرید مواد اولیه از اولویت بسیار مهمی برخوردار است از طرفی قیمت مواد اولیه ـ كرایه حمل و نگهداری مواد و هزینه های انبارداری و از طرفی كیفیت مواد اولیه بر حسب نیاز خط تولید می بایست فرآیندی را تشكیل دهند كه باز خورد آن حداقل قیمت تمام شده نهایی و حداكثر كیفیت مواد اولیه و به صفر رساندن توقف خط تولید به جهت كمبود مواداولیه می باشد .


مطالب دیگر:
📌تحقیق و مقاله ای در مورد امگا3📌تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری های دهان📌تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین ها📌تحقیق و مقاله ای در مورد اهمیت تغذیه📌تحقیق و مقاله ای در مورد ایدز📌فیلم آموزش کاربردی پاورپوینت 2016 📌تحقیق و مقاله ای در مورد ایست قلبی📌پاور پوینت نحوه ی ایستادن و راه رفتن صحیح📌کاملترین روش اب درمانی📌تحقیق و مقاله ای عالی در مورد ابستنی📌تحقیق و مقاله ای در مورد اپاندیس(و اپاندیسیت)📌تحقیق و مقاله ای در موردازمایشات دوره ی بارداری📌تحقیق و مقاله ای در مورد اسم📌تحقیق و مقاله ای در مورد اسیب مغزی📌تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر مخرب مواد مخدر بر سلامت جسم و جان📌تحقیق و مقاله ای در مورد اناتومی بینی📌تحقیق و مقاله ای در مورد اناتومی گوش📌تحقیق و مقاله ای در مورد حنجره📌تحقیق و مقاله ای در مورد انفولانزای مرغی📌تحقیق و مقاله ای درمورد پیشگیری و درمان کمر درد 📌تحقیق و مقاله ای در مورد بارداری و زایمان📌تحقیق و مقاله ای در مورد بافت های بدن📌تحقیق و مقاله ای د رمورد باور های غلط زایمان📌تحقیق و مقاله ای درمورد اسیب های زانو در ورزش📌تحقیق و مقاله ای در مورد احیای قلبی ریوی